Dự toán Khu vui chơi

Danh sách hạng mục đầu tư
Tên hạng mục
Thể loại
Khu Hướng Nghiệp Quân Đội
30
25.000.000 đ

Chi tiết

Phòng Hướng Nghiệp Tòa Án
20
15.000.000 đ

Chi tiết

Phòng Thổi Bong Bóng
40
60.000.000 đ

Chi tiết

Phòng Thổi Bong Bóng Tự Do
30
40.000.000 đ

Chi tiết

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Công ty cổ phần phát triển thương hiệu Phan Gia

Văn phòng thiết kế: villa 6, 21 Đào Duy Anh, p9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

 ĐT: 08 66 762 190 - Fax: 08 66 763 190 

Email: phanbrand@gmail.com | Website: http://www.phanbrand.com

Nhập diện tích mà bạn cần thi công
Diện tích của bạn
Giá của diện tích